Idea czynnościowego wprowadzania pojęć geometrii elementarnej z pomocą kursu e-learningowego

Magdalena Kucio, Tadeusz Ratusiński

Abstract


The present article introduces a didactic proposal of supporting the process of teaching mathematics with blended learning. The authors discuss both benefits and dangers of this idea. Also, the concept of functional method of teaching mathematics is brought closer, as it is naturally inscribed in the concept of blended learning. In the second part of the article, the authors describe the materials processed for employment of the discussed foundation in teaching elementary geometry. Estimate of efficiency of this proposal was based on the analysis of results of research carried out on a group of students.

References


Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M.: 1997, Psychologia społeczna, serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Ciosek, M., Pawlik, B.: 1998, O trudnościach studentów I roku matematyki w uczeniu się matematyki w świetle analizy ich rozwiązań zadań z geometrii, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 20, 5-48.

Ciosek, M., Ćwik, M., Pawlik, B.: 2002, Materiały do studiowania geometrii elementarnej. Część I. Przekształcenia płaszczyzny, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

Furmanek, M.: 2005, Media i multimedia jako środowisko edukacyjno-wychowawcze dziecka, Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, Tom 2, Komputer i internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, Trans Humana, Białystok, 17-24.

Heine, A., Procter, C. H.: 2004, Reflections on the Use of Blended Learning. Education in a Changing Environment. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Salford, Education Development.

Hojnacki, L.W.: 2003, E-learning – od czego zacząć, Matematyka i Komputery 15, 22-23.

Kąkol, H.: 2001, Zadania matematyczne z komputerem, Matematyka i Komputery 6, 2.

Kąkol, H., Ratusiński, T.: 2004, Rola komputera w procesie rozwiązywania zadań matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 119-138.

Klakla, M.: 2002, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Leżański, J.: 2005, Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające proces uczenia się – nauczania matematyki, Matematyka i Komputery 23, 4-6.

Turnau, S.: 1977, Nauczanie geometrii w klasach I i II szkoły średniej, WSiP, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016