Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9 (2017) Purely Analytical Proof of a Claim, that Between Each Two Values Resulting in Opposite Signs, There is a Real Equation Element Details   PDF (Polski)
Bernard Bolzano
 
Vol 7 (2015) Quasi-arithmetic means Abstract   PDF
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 2 (2009) Recenzja książki J. Gunčagi, J. Fuliera, P. Eisenmanna pt: Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analyzy Abstract   PDF (Polski)
Henryk Kąkol
 
Vol 8 (2016) Recenzja z Charles Parsons, Philosophy of Mathematics in the Twentieth Century: Selected Essays Details   PDF (Polski)
Jerzy Pogonowski
 
Vol 1 (2006) Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki Abstract   PDF (Polski)
Mirosława Sajka
 
Vol 2 (2009) Rola programu komputerowego CABRI w rozwiązywaniu matematycznych problemów Abstract   PDF (Polski)
Henryk Kąkol, Witold Pająk
 
Vol 9 (2017) Różne reprezentacje liczb rzeczywistych Abstract   PDF (Polski)
Barbara Pieronkiewicz
 
Vol 8 (2016) Symbolika matematyczna związana z pojęciem funkcji Abstract   PDF (Polski)
Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta
 
Vol 3 (2010) System komputerowy Mizar narzędziem do komputerowego wspomagania nauczania w szkole wyższej Abstract   PDF (Polski)
Ewa Borak
 
Vol 1 (2006) Teoretyczne i dydaktyczne aspekty nauczania o największym wspólnym dzielniku i najmniejszej wspólnej wielokrotności w zbiorze liczb naturalnych Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski
 
Vol 7 (2015) The role of visualisation in the process of generalisation Abstract   PDF
Lidia Zaręba
 
Vol 3 (2010) Tożsamości dla uogólnionych symboli Newtona Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 6 (2014) Trójkąty średnioboczne o środkowej mającej długość wymierną Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 5 (2013) Twierdzenie Bézouta o przecięciu krzywych algebraicznych w pracach Eulera Abstract   PDF (Polski)
Danuta Ciesielska
 
Vol 8 (2016) Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka
 
Vol 6 (2014) Twórcza rola patologii w matematyce Abstract   PDF (Polski)
Jerzy Pogonowski
 
Vol 3 (2010) Umiejętność matematycznego uogólniania wśród nauczycieli i studentów matematyki specjalności nauczycielskiej (na przykładzie serii zadań ,,schodki'') Abstract   PDF (Polski)
Maria Legutko
 
Vol 5 (2013) Uporządkowane struktury liczbowe Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski
 
Vol 1 (2006) Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 2 (2009) Ułamki algebraiczne i funkcje wymierne Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski
 
Vol 6 (2014) Wielomiany Fibonacciego stopnia k Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 7 (2015) Wokół liczb i szeregów harmonicznych Abstract   PDF (Polski)
Damian Wiśniewski
 
Vol 3 (2010) Wokół twierdzenia Picka Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Maciej Major
 
Vol 9 (2017) Wprowadzenie do rozprawy Bernarda Bolzano Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetzetes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege Details   PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk, Marlena Fila, Kazimierz Mrówka
 
Vol 2 (2009) Wprowadzenie funkcji trygonometrycznych przez szeregi Eisensteina Abstract   PDF (Polski)
Maciej Klakla, Renata Liszka, Vladimir Mityushev
 
76 - 100 of 120 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016