Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4 (2012) Współczesne problemy i praktyka kształcenia matematycznego studentów Abstract   PDF (Polski)
Antoni Pardała
 
Vol 1 (2006) Wstęp Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Maciej Klakla
 
Vol 2 (2009) Wybrane problemy zadań konstrukcyjnych na płaszczyźnie euklidesowej i wykorzystanie do ich rozwiązywania twierdzeń geometrii rzutowej Abstract   PDF (Polski)
Ewa Lubaś
 
Vol 8 (2016) Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz Ratusiński, Lidia Zaręba
 
Vol 7 (2015) Wykorzystanie prac Stanisława Drózdza jako srodków dydaktycznych w nauczaniu Abstract   PDF (Polski)
Agata Hoffmann
 
Vol 1 (2006) Wyniki badań nad stanem nauczania statystyki opisowej w Polsce Abstract   PDF (Polski)
Zofia Aleksandra Tomaszewska
 
Vol 7 (2015) XXX Konferencja z Historii Matematyki, Bedlewo, 5–8 V 2016 Abstract   PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk
 
Vol 5 (2013) Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 2 (2009) Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007 Abstract   PDF (Polski)
Danuta Ciesielska, Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 4 (2012) Z badań nad trudnościami studentów w rozumieniu pojęcia miary i całki Abstract   PDF (Polski)
Zbigniew Powązka
 
Vol 1 (2006) Z badań nad wprowadzeniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych Abstract   PDF (Polski)
Zbigniew Powązka
 
Vol 2 (2009) Zastosowanie technologii informacyjnej w kursie rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki opisowej dla przyszłych nauczycieli matematyki Abstract   PDF (Polski)
Jarosław Leżański
 
Vol 1 (2006) Ziarnista przestrzeń probabilistyczna w stochastyce dla nauczyciela - dydaktyczne osobliwości Abstract   PDF (Polski)
Adam Płocki
 
Vol 6 (2014) Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych Abstract   PDF (Polski)
Maria Dąbrowa
 
Vol 8 (2016) Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе в свете идей Л. С. Выготского Abstract   PDF (Russian)
Людмила Боженкова, Марина Егупова
 
Vol 4 (2012) Актуальные проблемы современной методики обучения математике Abstract   PDF (Russian)
Роза А. Утеева
 
Vol 5 (2013) Информационно-коммуникационные технологии в образовании студентов специальности >>5В010900-Математика<< педагогического вуза Abstract   PDF (Russian)
Бакыткуль Р. Каскатаева, Назира С. Баймулдина
 
Vol 3 (2010) Математическое образование в СПбГПУ Abstract   PDF (Russian)
Валерий Иванович Антонов
 
Vol 3 (2010) Преемственность в формировани и математической культуры учителя через всю жизнь Abstract   PDF (Russian)
Роберт Махмутович Зайниев
 
Vol 4 (2012) Применение методов математической статистики в научных исследованиях Abstract   PDF (Russian)
Владимир В. Афанасьев
 
101 - 120 of 120 Items << < 1 2 3 4 5 


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016