[1]
Wójcik, D. 2021. Recenzja z M. Pater, R. Sochacki, Wokół geometrii trójkąta, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. 13, (Dec. 2021), 199–202. DOI:https://doi.org/10.24917/20809751.13.10.